Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardbrass BV.
 
Voor de op deze internetsite opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk- en zetfouten en afwijkingen in de kleurproducties.
Wijzigingen in constructie en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.
Gehele of gedeeltelijke overname uitsluitend na schriftelijke toestemming onzerzijds.